Karavaan: reizend theater festival in Noord-Holland

Over Karavaan

Karavaan is buitengewoon theater op locatie. Karavaan heeft al 22 jaar haar wortels in Noord-Holland. Gefascineerd door de verhalen van Noord-Holland en het door mensenhanden gemaakte landschap bedachten we hoe fantastisch het zou zijn om dáárvoor een podium te timmeren. Afgelopen editie zetten we met Karavaan een aangescherpte koers in.

Het festival verbindt zich inhoudelijk sterk met plekken in Noord-Holland die in beweging zijn. Op elke plek die Karavaan in het spotlight zet wordt een uniek festivalprogramma opgezet dat met locatietheater, tentoonstellingen, expedities, gesprekken en andere activiteiten het verhaal van die plek naar boven haalt.

Karavaan verbindt voorstellingen en kunstenaars uit het hele land met lokale en regionale instellingen en locaties. Samen maken zij een bijzondere ervaring die ertoe doet. 

Karavaan draagt in de vrije ruimte die kunst creëert, bij aan bewustwording en dialoog, betrokkenheid bij eigen leef- en woonomgeving en stimuleert nieuwe inspirerende dwarsverbindingen tussen mensen en organisaties.

Het nieuwe jasje van Karavaan brengt focus, groei in artistieke zeggingskracht en maatschappelijke betekenis, vergaande samenwerkingsvormen, een flexibelere financieringsmix en de kans om een onderscheidend festival in Nederland te worden.

ANBI-status

Karavaan is in 2015 nog onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland. Met de ANBI-status kunt u dus in aanmerking komen voor extra belastingaftrek op uw gift. Draagt u Karavaan een warm hart toe en wilt u meer informatie over doneren aan festival Karavaan, neem dan contact op met Ilse van Dijk, festivalleider, ilse@karavaan.nl.

Zie voor informatie onder andere de Belastingdienst.