Karavaan: reizend theater festival in Noord-Holland

Organisatie

Karavaan is het reizend theaterfestival in Noord-Holland. Karavaan reist sinds 1992 door de kop van Noord-Holland met theater van hoog niveau en met een groot publieksbereik.

Karavaan is onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland is een onafhankelijke stichting waar meer dan vijftig professionals zich inzetten voor kunst en erfgoed. Voortgekomen uit de twee organisaties Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland richt deze compagnie zich met gevoel voor geschiedenis op de toekomst.  


Gebieden van deskundigheid
De adviseurs zijn deskundig op het gebied van archeologie, monumentenzorg, talentontwikkeling, presentatie, publieksprojecten, cultureeltoeristische informatie, recreatie en educatie. Cultuurcompagnie ontwikkelt en realiseert naast Karavaan ook Uit-in-Noord-Holland, Westfriese Omringdijk, Stelling van Amsterdam, Created in Noord-Holland, Kunstbende, Popsport en Noord-Holland Biënnale.


Cultuurbeleid Noord-Holland
Cultuurcompagnie voert een deel van het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland uit en ontvangt daarvoor subsidie. De activiteiten zijn jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan en sluiten aan bij de kerntaken van de Provincie. Daarnaast ontwikkelt Cultuurcompagnie activiteiten op eigen initiatief en in opdracht van derden.

ANBI-status

Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft de ANBI-status. U kunt dus in aanmerking komen voor extra belastingaftrek op uw gift. Draagt u Karavaan een warm hart toe en wilt u meer informatie over doneren aan festival Karavaan, neem dan contact op met Ilse van Dijk, zakelijk leider, ilsevandijk@cultuurcompagnie.nl

Zie voor informatie onder andere de Belastingdienst.