Over KaravaanDe Stichting Karavaan Exceptionel ontwikkelt, presenteert en produceert podiumkunsten op locatie.

Karavaan Festival

Karavaan Festival is hét podiumkunstenfestival boven het Noordzeekanaal. Locatietheater van nationaal gerenommeerde én jonge theatermakers op cultuurhistorische en bijzondere plekken in de regio Alkmaar. In onze programma’s zijn we steeds op zoek naar context en verdieping door samenwerkingen aan te gaan met lokale maatschappelijke partners. Kernactiviteit is het jaarlijkse festival met 12 dagen locatietheater, livemuziek, theater in de openbare ruimte, performances, eten en drinken, theatrale installaties, expo en gesprekken voor een breed publiek.

FESTIVALHART in 2017 is op het prachtige Doelenveld in de binnenstad van Alkmaar.

Toekomstige edities Karavaan Festival:

 • Karavaan Festival 2017: 25 mei t/m 5 juni in regio Alkmaar
 • Karavaan Festival 2018: 1 t/m 10 juni 2018 in regio Alkmaar
 • Karavaan Festival 2019: 30 mei t/m 10 juni in regio Alkmaar
 • Karavaan Festival 2020: 29 mei t/m 7 juni in regio Alkmaar

Karavaan Buitengewoon Programma

Naast het festival brengt Karavaan nog veel meer en jaarrond een divers progamma, waarbij kunst en kunstenaars dichtbij publiek staan: being part of art.

Karavaan concentreert zich in de regio Alkmaar. Hierdoor kunnen we van grotere betekenis zijn, duurzame relaties aangaan, publiek verder uitbouwen, groeien in artistieke zeggingskracht en maatschappelijke betekenis, vergaande samenwerkingsvormen aangaan, projecten aanjagen en promotie van de regio zijn.

Maar ook op andere plekken in Noord-Holland ontwikkelt Karavaan in opdracht projecten op maat. We dragen – door de vrije ruimte die kunst creëert – bij aan bewustwording en dialoog, betrokkenheid bij de eigen leef- en woonomgeving en stimuleren nieuwe inspirerende dwarsverbindingen tussen mensen en organisaties.

Onze visie: Veranderingen in het landschap en de gemeenschap hebben invloed op ons dagelijks leven. De veranderingen stellen ons voor nieuwe vragen. Als mens voelen we ons verloren bij deze grote bewegingen. We willen ontwikkelingen kunnen vastpakken om ze beter te kunnen begrijpen en er mee om te kunnen gaan. En laat theatermakers nu juist heel goed zijn in het verbeelden daarvan. Er is bij mensen weer een hang naar dichtbij, naar kwaliteit en naar herkenbare thema’s. Dat precies is wat Karavaan invult.

== OVER KARAVAAN ==

DNA Karavaan:

 • Presentatie en ontwikkeling (productie) van professionele multidisciplinaire (podium)kunsten, met buitengewone kwaliteit en uitstraling, van gerenommeerde én jonge kunstenaars
 • Op betekenisvolle locaties
 • Cocreatie met partners buiten en binnen het culturele domein
 • Activiteiten en sfeer zijn open minded en ongedwongen
 • Programma op maat, tot de verbeelding sprekend
 • Ondernemend en flexibel
 • Actuele en maatschappelijke thema’s
 • Groot netwerk nationale kunstenaars
 • Nieuwe energie; aanjagen

 Uitgangspunten:

 • Verbeelding aan de macht: verbeelding creëert vrije ruimte
 • 50/50 verhouding in jonge makers en gerenommeerde makers
 • In landschappelijk en stedelijk gebied programma maken
 • Samen meer

Doelstellingen:

 • Brengen van buitengewone professionele podiumkunsten voor een breed publiek in een regio met een stad met allure
 • Organiseren en stimuleren van creatieve ontmoetingen
 • Promotie van de regio
 • Bevorderen van duurzame netwerken
 • Nieuwe vormen ontwikkelen om kunst dichtbij te brengen
 • Klantstromen uitbreiden voor kunst en cultuur
 • Stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling met aanverwante activiteiten in de regio
 • Een breed en groeiend publiek bereiken
 • Maatschappelijke beweging veroorzaken
 • Nieuw perspectief en vrije ruimte creëren

Kernwaarden:

 • Idealistisch
 • Uitnodigend
 • Rebels
 • Verbeeldend

Download hier het bestuursverslag met beleidsplan en financieel jaaroverzicht van Karavaan 2016.

Karavaan is een culturele ANBI stichting. Jouw gift is welkom!

== ANBI ==

Stichting Karavaan Exceptionel is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hieronder staan de gegevens van Stichting Karavaan Exceptionel:

Stichting Karavaan Exceptionel
Postbus 3014
   1801 GA ALKMAAR
Telefoon: 06 2311 1715
RSIN 854556515
KvK 61936170
BTWnummer: NL854556515B01
Triodos Bank: NL 22 TRIO 0390311928

Meer weten over schenken aan een culturele ANBI? Bekijk dit filmpje!

Beloningsbeleid

Stichting Karavaan Exeptionel werkt met een kleine pool van ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigde Raad van Toezicht en Programmaraad, vrijwilligers en stagiaires.

== KARAVAAN ONDERSTEUNEN ==

Omdat Karavaan de ANBI-status heeft, komt jouw gift voor extra belastingaftrek in aanmerking. Wil je ons ondersteunen om onze plannen mogelijk te maken of heb je ideeën over interessante samenwerking, neem dan contact op met Ilse van Dijk.
Of download hier de overeenkomst periodieke gift in geld.

Meer weten over schenken aan een culturele ANBI? Bekijk dit filmpje!

Karavaan is:


Ilse van Dijk

Ilse van Dijk

Directeur / Artistiek leider

Arnold Schut

Arnold Schut

Technicus

Nico Bink

Nico Bink

Producent

Hilde van Beek

Hilde van Beek

Dramaturg medewerker

Els Schipper

Els Schipper

Marketeer

Jeroen Oostenveld

Jeroen Oostenveld

Technicus

Mirjam Zwanenburg

Mirjam Zwanenburg

Medewerker Productie

Raad van Toezicht


Thijs Pennink - voorzitter

Thijs Pennink - voorzitter

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Dorine Cremers

Dorine Cremers

Creative producer en dramaturg

Rob Berends

Rob Berends

Erfgoedspecialist en Noord-Holland kenner

Karin Geelink

Karin Geelink

Marketing- en cultuurspecialist

Programmaraad


Onny Huisink

Onny Huisink

Hartstochtelijk kunstenaar met roots in Noord-Holland, artistiek leider Speeltheater Holland Studio

Marijje van Stralen

Marijje van Stralen

Initiator muziekprojecten, musicus

Yvonne Franquinet

Yvonne Franquinet

Directeur ARCAM en programmamaker

Bart Visser

Bart Visser

Artistiek leider scenografie AHK, ontwerper en regisseur

Jan Hartholt

Jan Hartholt

Pleitbezorger van agricultuur: een verbintenis tussen kunst en landbouw, inspirator Netwerk Platteland en werkzaam bij het ministerie

Pé Okx

Pé Okx

Beeldend kunstenaar en componist

Voor kunstenaarsBeste theatermaker,

Karavaan, buitengewoon theater op locatie programmeert en ontwikkelt professionele podiumkunsten op locatie. Als festival, als programma(-onderdeel) of als project.

Van 25 mei – 5 juni 2017 ontwikkelen we een festival met een festivalhart in het centrum en locatietheater in de regio Alkmaar. Daarnaast initiëren we door het jaar heen Specials die dán, op die plek gepresenteerd móeten worden.

Karavaan programmeert en ontwikkelt professioneel locatietheater of podiumkunsten die op een bijzondere locatie een extra dimensie krijgen. Het festival programmeert disciplinebreed, waarbij theater en muziektheater de boventoon voert. We laten ons graag meevoeren door makers die geëngageerd theater brengen, hallucinerende beeldtaal gebruiken bij dans en performances of je kunnen vangen in een verhaal. Makers vragen we om zich te verhouden tot de locatie en het thema. Ook vragen we makers een visie op het publiek dat zij aanspreken. We laten graag persoonlijke drijfveren van kunstenaars de ruimte.

Het festival richt zich in eerste instantie op werk van Nederlandse en Vlaamse gezelschappen en theatermakers, choreografen of componisten. Karavaan presenteert werk van gerenommeerde gezelschappen en makers, maar in even grote mate van jong talent. Van kortere voorstellingen in het festivalhart tot avondvullende programma’s op locatie. Het thema voor 2017 is De Nieuwe Wereld.

Centraal staat de beweging die Karavaan veroorzaakt in dit stukje Nederland, een stukje dat Holland in het klein is. Kunstenaars uit alle disciplines vinden bij Karavaan een no-nonsens publiek en de meest uiteenlopende inspirerende plekken. Samen vertellen we een verhaal over deze omgeving, laten we een glimp zien van mogelijke oplossingen, delen we oprecht gedachtes en meningen en verleiden we publiek om zich te verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.

De keuze voor bepaalde thema’s en locaties is het resultaat van een aantal overwegingen. Kennis en ervaring met Noord-Holland, zijn bewoners en zijn organisaties geeft inzicht in een breed scala aan mogelijkheden. Het netwerk is breed en de voelsprieten zijn overal. Even belangrijk is dat wat theatergezelschappen en kunstenaars beroert en beweegt. Zij zijn degenen die zich verhouden tot dat wat op dit moment en in de toekomst voor ons van belang is. Het samenbrengen van deze twee lijnen tot een bijzonder en evenwichtig programma is de opdracht van Karavaan.

Nieuwe Wereld

In 2017 willen we samen met kunstenaars en publiek De Nieuwe Wereld centraal stellen. Een programma rondom transitie en vooruitgangsdenken.
De wereld is volop in beweging. Maar vooruitgang is niet noodzakelijk verbetering. Minder sterfte en langere levensduur zorgt voor een wereldvoedseltekort. Overal en altijd bereikbaar zijn creëert een mateloze onrust.
In onze drang naar vooruitgang vergeten we de kwetsbare en voor het voortbestaan van de mens noodzakelijke balans van de wereld. Hoe gaan wij om met behouden en veranderen? In wat voor transities bevinden we ons? Hoe verhouden wij ons bijvoorbeeld tot alternatieve energie, boeren en vogels, de strijd tussen land en water? Wat is de invloed op onze gevoels- en leefwereld? En wie heeft hier de macht in handen?

Vanuit de overtuiging dat elk einde het begin is van iets nieuws dagen we kunstenaars en publiek uit om verbeelding in te zetten en voorstellen te doen. Wat zijn de dromen en fantasieën om een nieuwe wereld vorm te geven, het nieuwe kompas van de Noord-Hollander? Bouw mee aan de nieuwe wereld!

Denk je dat jouw werk past bij Karavaan? Stuur dan een mail met een beschrijving van je project, je visie op het werken op locatie én op publiek, vergezeld van links naar beeldmateriaal naar info@karavaan.nl. (deadline 15 november 2016)

Speel je muziek, heb je een bijzondere workshop, maak je een interactieve installatie o.i.d. waarvan je denkt dat het bijdraagt aan het festivalhart, ook dan kun je een mail sturen naar info@karavaan.nl. (deadline 15 januari 2017)

PersVoor Interview verzoeken, high res beeldmateriaal of meer informatie kun je contact opnemen met:

Els Schipper

els@karavaan.nl
tel: 06 – 44 18 61 97


Beeld


Campagnebeeld Karavaan 2017
(Rick Akkerman Fotografie)

CadeaubonCadeau voor de feestdagen: Karavaan cadeaubon
Wil je je geliefden, vrienden en familie een mooie ervaring cadeau geven? Bestel dan de Karavaan cadeaubon! Je kunt kiezen uit een bon van 15 euro of eentje van 25 euro. Deze cadeaubon kun je inwisselen als betalingsmiddel voor alle voorstellingen bij Karavaan. Zo geef je iets om naar uit te kijken! Lekker makkelijk voor de komende feestdagen!

Mail je naam, adres en welk bedrag cadeaubon je wenst te ontvangen naar info@karavaan.nl, en wij sturen informatie over betaling en de bon naar je op!

Karavaan