GEËNGAGEERDE MAKERS GEZOCHT VOOR WINTERKARAVAAN

Karavaan, buitengewoon theater op locatie, organiseert van 28 t/m 30 december 2016 de Winterkaravaan waarvoor zij kunstenaars uitnodigt om in Alkmaar een korte productie te maken. Eén van deze voorstellingen kan uiteindelijk worden uitgewerkt tot een voorstelling om in het zomerfestival in 2017 op een bijzondere locatie te spelen.

Thema: De Nieuwe Wereld
In 2017 willen we samen met kunstenaars en publiek De Nieuwe Wereld centraal stellen. Een programma rondom transitie en vooruitgangsdenken.

De wereld is volop in beweging. Maar vooruitgang is niet noodzakelijk verbetering. Minder sterfte en langere levensduur zorgt voor een wereldvoedseltekort. Overal en altijd bereikbaar zijn creëert een mateloze onrust.
In onze drang naar vooruitgang vergeten we de kwetsbare en voor het voortbestaan van de mens noodzakelijke balans van de wereld. Hoe gaan wij om met behouden en veranderen? In wat voor transities bevinden we ons? Hoe verhouden wij ons bijvoorbeeld tot alternatieve energie, boeren en vogels, de strijd tussen land en water? Wat is de invloed op onze gevoels- en leefwereld? En wie heeft hier de macht in handen?

Vanuit de overtuiging dat elk einde het begin is van iets nieuws dagen we kunstenaars en publiek uit om verbeelding in te zetten en voorstellen te doen. Wat zijn de dromen en fantasieën om een nieuwe wereld vorm te geven, het nieuwe kompas van de Noord-Hollander? Bouw mee aan de nieuwe wereld!

Voor wie
Ben je maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan een kunstvakopleiding en ben je geïnteresseerd in het werken op locatie binnen/in verhouding tot dit maatschappelijke thema dan kun je je aanmelden. Je mag ook voortwerken op een bestaand idee. Op basis van de ingediende plannen kiest Karavaan maximaal 5 makers voor de Winterkaravaan.

In het maakproces ga je in gesprek met een zelfgekozen regionale maatschappelijke partner, passend bij jouw voorstellingsidee. Een maatschappelijke partner is een individu of (ervarings)deskundige met perspectief op een groter geheel, die kennis heeft van het onderwerp van jouw voorstelling en zijn expertise, kennis en netwerk met je delen kan. Een boer, filosoof, directeur van een bedrijf, specialist in big data enz.


Kader

 • kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden (deadline 10 oktober)
 • de duur van je voorstelling is 20 minuten
 • maximum aantal publiek per keer is ±40 personen
 • er wordt gewerkt in en om de oude Ringersfabriek
 • er is een planning en je speelt 12 voorstellingen

Begeleiding
Vanuit het festival krijg je artistieke en productionele begeleiding bij je project. Voor de work in progress presentatie nodig je een zelfgekozen adviseur uit waarmee je (evt. later) een gesprek voert (voor de adviseur is een vergoeding beschikbaar).

Selectie en tijdsplanning

 1. 10 oktober, deadline indienen plan van maximaal 4x A4. Zie op het laatste blad waar je allemaal aan kunt denken. Stuur je plan naar info@karavaan.nl
 2. 13 oktober, uitslag selectie
 3. in de periode tussen 19 en 28 oktober kies je 1 dag waarin we je hele plan doornemen (artistiek en productioneel), foto’s maken, lunchen, locaties verkennen en relevante ontmoetingen voor jou organiseren.
 4. 28 oktober is er een borrel aan het eind van de dag waarop makers elkaar ontmoeten en waarbij je kort je plan presenteert in een informele sfeer
 5. 30 nov voortgangsgesprek
 6. 15 dec work in progress presentatie, waarbij je iemand van buiten uitnodigt om te komen kijken
 7. 19 t/m 23 dec werken op locatie
 8. 27 dec try-out
 9. 28, 29, 30 dec spelen op de Winterkaravaan
 10. 4 januari 20:00 evaluatie

Vergoeding en voorziening
Per mini-voorstelling is een vergoeding van €1.500,- beschikbaar. Er is daarnaast een klein budget van max. €450,- voor decor, licht en rekwisieten (ook vallen reiskosten binnen dit budget). Woon je ver weg? Je kunt gebruik maken van onze regeling Artiest zoekt Onderdak, waarbij ambassadeurs van Karavaan voor jou bij hen thuis een B&B verzorgen. Daarnaast krijg je op de voorstellings- en presentatiedagen een maaltijd en is er lunch in de maakweek.

Op de speellocatie zorgt Karavaan voor elektriciteit en publieksvoorzieningen.

Over Karavaan
Karavaan brengt theater op locatie in de regio Alkmaar. We werken altijd op locatie, rondom een maatschappelijk thema en met een gevarieerd programma. In onze programma’s zijn we steeds op zoek naar context en verdieping door samenwerkingen aan te gaan met lokale maatschappelijke partners. Kernactiviteit is het jaarlijkse festival in mei/juni. Daarnaast initieert en maakt Karavaan programma door het jaar heen. De Winterkaravaan is een nieuw, jaarlijks terugkerend initiatief waarin we jonge makers een platform bieden om nieuw werk te ontwikkelen. Meer info: www.karavaan.nl

Over de locatie
Deze editie van de Winterkaravaan huist in de Ringersfabriek aan de Noorderkade, een voormalige cacao- en chocoladefabriek. Vanaf 1920 tot 1970 was dit een icoon van de stad, middenin het centrum. Nadat de fabriek in de jaren zeventig zijn deuren sloot, heeft het gebouw diverse bestemmingen gehad en is het onder meer als meubelwinkel gebruikt. Het gebouw heeft nu de status van een monument.


Gegevens

Naam van maker(s):
Opleiding en afstudeerjaar:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
CV

Het concept
Wat wil je dat publiek ervaart? Wat is jouw theatrale visie op het thema De Nieuwe Wereld? Geef aan hoe je op ideeën of werk van jezelf voortborduurt of juist voor iets anders kiest.

Het plan
Waar gaat het over? Wat is je uitgangspunt?

Vorm
Welke vorm kies je en waarom? N.B. je vorm kan alles zijn, van een dansvoorstelling tot een installatie, van een performance in de openbare ruimte tot (muziek)theater.

Motivatie
Waarom wil je dit maken?

Adviseur
Met wie zou je dolgraag een gesprek willen voeren of van wie zou je feedback willen krijgen?

Maatschappelijke partner
Heb je zelf al een idee wie of wat voor soort maatschappelijke partner uit de regio interessant zou kunnen zijn?

Locatie
Hoe ziet je ruimte er uit? Licht/donker, binnen/buiten, je moet het gevoel hebben van.., je moet het idee hebben dat.., publiek komt terecht in… enz.

Publiek
Wat is de opstelling van het publiek? Welke rol neemt het publiek in? Heb je een specifieke doelgroep voor ogen?

Communicatie
Lever een titel en een ondertitel aan (De ondertitel is een aantrekkelijke korte zin dat als een reclamebordje onder je titel hangt, een unique selling point).

Credits
van je eventuele team.

Beeld- en geluidsmateriaal
Stuur linkjes naar materiaal mee. Wil je per post iets opsturen, doe dat dan naar Postbus 3014, 1801 GA, Alkmaar