Hart van het festival

LABland - Bart Grietens-6De drie scenografen van LABland zijn tijdens Karavaan 2015 verantwoordelijk voor de looks van het festivalhart. De bar en de vier windmolens geven de kern van Karavaan op elke locatie haar smoel en gevoel.

LABland is naast smaakmaker van het festival ook aanwezig als onderdeel van het programma. Met de ontroerende installatie Reststuk, het verhaal van een mensenleven aan de hand van de spullen van één persoon, in het stadspark van Alkmaar. En in de Haarlemmermeer, met de installatie waaraan nu nog gewerkt wordt, rondom de 12 pianocomposities van Stads/Einder van Arthur Wagenaar. Een deel van de installatie ontstaat tijdens de voorstelling zelf.

 

LABland maakt zichtbare, grote werken, het beweegt, geeft licht, maakt geluid: je kunt er niet omheen. Maar aan subtiliteit en intimiteit wordt niet ingeboet, je komt heel dichtbij. Er wordt door het drietal een oprechte relatie aangegaan met het onderwerp, van het uitgangspunt wordt niet afgeweken. De werken van Juul Dekker, Sofie Doeland en Roos Malta zijn spot-on en hartveroverend.

Onontkoombaar aanwezig tijdens Karavaan 2015.

 

Van 14 t/m 31 mei in elk festivalhart

Van 22 t/m 25 mei in Alkmaar tussen de bomen van het stadspark

Van 28 t/m 31 mei in Haarlemmermeer, met Stads/Einder van Arthur Wagenaar

 

Meer info over LABland