Karavaan roept college op om toekomstperspectief te bieden voor ambities

We zijn op de helft van de subsidieperiode die het college heeft toegezegd, dus melden we ons even. Karavaan is een 3-mans formatie die met tomeloze energie en markante ideeën deze stad graag optilt. Dat doen we door verbeelding: op bijzondere plekken, erfgoedlocaties, in leegstaande gebouwen, op pleinen en op straat.

We agenderen jaarlijks een maatschappelijk thema: dit jaar was dat De Nieuwe Wereld. Want die gaat ons allemaal aan. We doen dat met een spraakmakend programma en werken daarbij met professionele kunstenaars: gerenommeerde makers én jonge afgestudeerde talenten. We brengen lokale partijen die tegenover elkaar staan bij elkaar: boeren met natuurliefhebbers en beheerders met bewoners. We brengen Nederlandse premières naar Alkmaar en initiëren en (co-)produceren bijzondere voorstellingen en projecten zoals dit jaar Bleekneusjes of de Winterkaravaan.

En dat is precies de reden waarom we behoefte hebben aan een toekomstperspectief. Ons ambitieniveau is hoog, dat realiseren we ons. We hebben nog heel veel ideeën die we hier in Alkmaar tot wasdom willen laten komen. En ach, zonder ambitie gaan we zeker niet komen waar we willen, en voor de politiek is dat niet anders toch? Tegelijkertijd is er ook een momentum: we lopen graag vooruit op de ontwikkeling van Alkmaar als centrumstad van de regio, en liever nog spelen we daarin een stimulerende en prikkelende rol.

Daarvoor is ons werkperspectief, onze relatie met toonaangevende kunstenaars, onze positie in het kunstenveld en onze relatie met instellingen en bedrijven in de regio van belang. Daarin willen we niet stilstaan, maar door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Op dit moment zijn we bezig met het thema van 2019, willen we onze ideeën vorm kunnen geven, kunstenaars en ondernemers aan ons binden en zorg dragen voor de financiering van onze avontuurlijke plannen. We willen vooruit! Daarvoor is het cruciaal dat we deze inspanningen baseren op de realiteit en de rol die we hier willen spelen. We zijn een ondernemend clubje en kunnen dat ook zijn als Alkmaar een goede financiële basis biedt met een – nu al – structureel perspectief dat aansluit op onze ambities.

Gemeente Alkmaar beschouwen we als onze bondgenoot. Onze artistieke ontwikkeling wordt bovendien gezien. Zo schreef de Volkskrant: “Buitengewoon theater op locatie. Dat is de slogan van het artistiek steeds interessantere Karavaan Festival in Noord-Holland. Theater ver weg van de bekende gebouwen en dikwijls over bijzondere onderwerpen.”
En het theatervakblad Scènes schreef: “Festival Karavaan toont opnieuw aan uitstekend raad te weten met locatietheater door makers en gebieden aan elkaar te verbinden waarbij de optelsom van plek en performance een enorme meerwaarde oplevert.”

Dus: iets met het ijzer smeden als het heet is.

We houden ervan om een verhaal te vertellen, het verhaal dat bijdraagt aan de stelling dat Alkmaar de aantrekkelijkste stad is boven het Noordzeekanaal. We zien onze ambities terug in ons publiek: Karavaan is er voor iedereen. Daarbij komt 75% van de jaarlijkse 30.000 bezoekers van buiten Alkmaar en die moeten ervaren hoe bijzonder deze stad is, we willen ze verleiden om vaker hier te komen en hier wel te komen wonen.

We dagen jullie uit om verbeelding in te zetten en met ons te bouwen aan een buitengewoon Alkmaar. We roepen jullie op om ons een perspectief te geven waarmee we onze ambities voor Alkmaar vorm kunnen geven. Onze deur staat bovendien open voor jullie ideeën, op een nieuwe werkplek op het Luttik Oudorp in de Drie Kronen. Wees welkom!

Vragen, opmerkingen, tips en trucs, iets willen weten over ons nieuwe thema Open Mind, de premières voor 2018, ons talentontwikkelingstraject voor jonge theatermakers of de erfgoedmanifestatie 2019: bel of mail ons, kom langs of schiet ons aan op straat.

Hartelijke groet,
Ilse van Dijk, Nico Bink, Els Schipper