Locatie

Consistorie Grote Kerk Alkmaar

Adres: Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar

De Grote Kerk is de grootste kerk van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De kerk staat ook bekend als de Grote Sint Laurenskerk en begon als een katholiek gebouw, ontworpen door de familie Keldermans.

In 2020 was de restauratie van de consistorie in de Grote Kerk, de ruimte waar de Alkmaarse kerkenraad vergaderde, klaar. Blikvanger is het beschilderde gewelf, waar een jaar lang door restauratoren aan is gewerkt in opdracht van de Stichting Grote Kerk Alkmaar, eigenaar van de kerk. Onderzoek wees uit dat deze schildering op een bijzondere wijze de roerige geschiedenis van Alkmaar in de 16e en 17e eeuw laat zien.

Het gewelf toont verschillende wapens van steden of machthebbers die in de loop der eeuwen van belang zijn geweest. Zo zijn aan de raamzijde de wapens zichtbaar van de steden Alkmaar, Delft en Oudewater. Aan de kerkzijde is het wapen van Filips van Bourgondiรซ te zien, aan de andere kant dat van Holland, met daartussen het wapen van Karel V, het hoogste gezag.

Volg ons op social media!

Winkelwagen