Doe een gift

Stichting Karavaan Exceptionel is een ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Als donateur aan Karavaan steun je niet alleen onze stichting, maar kun je ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking. Een donatie aan een culturele ANBI als Karavaan is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Periodieke schenkingen
Als je besluit om ieder jaar een schenking te doen aan Karavaan, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een overeenkomst, die wij dan aan je aanbieden.

Eenmalige schenking
Wil je eenmalig een bedrag aan Karavaan schenken? Klik dan hier, je kunt meteen met iDeal betalen. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor je belastingaftrek alle bedragen op die je hebt geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van jouw verzamelinkomen is dus aftrekbaar.

Nalaten aan Karavaan
Wat als je er straks niet meer bent? Dan leven jouw gedachten misschien wel voort in voorstellingen op bijzondere locaties in regio Alkmaar, voorstellingen waarmee herinneringen gemaakt worden. In je testament kun je een nalatenschap aan Karavaan opnemen. Dat kan in de vorm van een legaat en/of erfstelling, dat is opgenomen in je testament. Een testament moet wel worden opgemaakt door een notaris.

Beloningsbeleid
Stichting Karavaan Exceptionel werkt met enkele mensen in dienst en een kleine pool van ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigde Raad van Toezicht, en daarnaast vrijwilligers en stagiaires.
Karavaan onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Wil je ons ondersteunen?
Wil je ons ondersteunen om onze plannen mogelijk te maken of heb je ideeën over interessante samenwerking, neem dan contact op met Ilse van Dijk. Of download hier de overeenkomst periodieke gift in geld.

Meer weten over schenken aan een culturele ANBI? Bekijk dit filmpje!

Het is de missie van Karavaan om met (podium)kunst essentiële, actuele maatschappelijke vraagstukken te verbeelden op die plekken waar ze spelen. Karavaan wil de ruimtelijke ontwikkeling en de cultuur van deze regio leidend laten zijn in programmakeuzes en in publieksbenadering. Gebiedsontwikkeling en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan is wat Karavaan inspireert. Bovenal wil Karavaan verbeelding vrij spel geven omdat we geloven dat mensen door ervaringen en herinneringen makkelijker hun eigen visie kunnen bepalen. In een stad vol verandering geeft Karavaan door het creëren van buitengewone publiekservaringen energie aan lokale vraagstukken, verbindt mensen en zet aan tot nieuwe perspectieven.

[uit de statuten:] De stichting heeft als doel het organiseren, ontwikkelen, faciliteiten en presenteren van podiumkunstenfestivals en culturele activiteiten in de ruimste zin, en haar expertise aan te bieden ter bevordering van de ontwikkeling binnen de kunsten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Onze gegevens en ANBI info

Volg ons op social media!

Winkelwagen