Voor kunstenaars

Beste theatermaker

Karavaan, buitengewoon theater op locatie produceert en programmeert professionele podiumkunsten op locatie. Als festival, als programma(-onderdeel) of als project.

Van 26 mei t/m 6 juni 2022 (van Hemelvaart t/m PInksteren) ontwikkelen we het jaarlijkse Karavaan Festival met locatietheater in de hele regio en een festivalhart in het Victoriepark in Alkmaar. Jonge makers zonder veel ervaring kunnen plannen indienen voor het jaarlijkse talentontwikkelingsproject in het najaar: de Winterkaravaan.

Karavaan programmeert en ontwikkelt professioneel locatietheater of podiumkunsten die op een bijzondere, betekenisvolle locatie een extra dimensie krijgen. Het festival programmeert disciplinebreed en stelt een maatschappelijk thema centraal. Het programma wordt vanuit een actuele context samengesteld. We laten ons graag meevoeren door makers die geΓ«ngageerd theater brengen, hallucinerende beeldtaal gebruiken bij dans en performances of je kunnen vangen in een verhaal. Makers vragen we om zich te verhouden tot de locatie en het thema. Ook vragen we makers een visie op het publiek dat zij aanspreken.

Thema Maakbaarheid:

Het festival richt zich in eerste instantie op werk van Nederlandse en Vlaamse gezelschappen en theatermakers, choreografen of componisten. Karavaan presenteert werk van gerenommeerde gezelschappen en makers, maar in even grote mate van jong talent. Van kortere voorstellingen in het festivalhart (Tentjestheater) tot avondvullende programma’s op locatie (Locatietheater). Afgelopen jaren waren de thema’s Local–Global (2016), De Nieuwe Wereld (2017), Open Mind (2018), Eigen Grond (2019), Groeizucht (2020 – afgelast vanwege covid) en It’s up to you (2021). Het thema voor seizoen 2022 gaat over Maakbaarheid; over ons streven om alles te beheersen. Centrale vraag is: hoe als mens om te gaan met controle-verlies in een wereld waarin alles maakbaar en controleerbaar is/lijkt?
We zijn gewend aan ‘God schiep de wereld, maar de Hollanders schiepen Holland’. En niet alleen het landschap, maar ook liefst onze levensloop, ons leven en onze welvaart. Wij mensen maken en hermaken de samenleving. Constant.

We maken een programma door dit thema vanuit allerlei perspectieven en vanuit allerlei domeinen te benaderen. Van belang is de beweging die Karavaan veroorzaakt in dit stukje Nederland, een stukje dat Holland in het klein is. Kunstenaars uit alle disciplines vinden bij Karavaan een no-nonsens publiek en de meest uiteenlopende inspirerende plekken. Samen vertellen we een verhaal over deze omgeving, laten we een glimp zien van mogelijke oplossingen, delen we oprecht gedachtes en meningen en verleiden we publiek om zich te verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.

Jouw werk op Karavaan?

Denk je dat jouw werk past bij Karavaan? Stuur dan een mail met een beschrijving van je project, je visie op het werken op locatie Γ©n op publiek, vergezeld van CV en links naar beeldmateriaal naar info@karavaan.nl.

Heb je een act, korte voorstelling, heb je een bijzondere workshop, maak je een interactieve installatie o.i.d. waarvan je denkt dat het bijdraagt aan het festivalhart, ook dan kun je een mail sturen naar info@karavaan.nl.

Maak je werk voor de hele familie? Kijk dan ook op Grazende Zwaan, het festival dat we in de Haarlemmermeer ontwikkelen in en rondom een monumentale boerderij.

Volg ons op social media!