Voor kunstenaars

Beste theatermaker

Karavaan, buitengewoon theater op locatie produceert en programmeert professionele podiumkunsten op locatie. Als festival, als programma(-onderdeel) of als project.

Van 17 t/m 26 mei 2024  ontwikkelen we het jaarlijkse Karavaan Festival met locatietheater in de hele regio en een festivalhart in het Victoriepark in Alkmaar. Jonge makers zonder veel ervaring kunnen plannen indienen voor het jaarlijkse talentontwikkelingsproject in het najaar: de Winterkaravaan (deadline 17 sept 2023).

Karavaan programmeert en ontwikkelt professioneel locatietheater of podiumkunsten die op een bijzondere, betekenisvolle locatie een extra dimensie krijgen. Het festival programmeert disciplinebreed en stelt een maatschappelijk thema centraal. Het programma wordt vanuit een actuele context samengesteld. We laten ons graag meevoeren door makers die geëngageerd (muziek)theater brengen, hallucinerende beeldtaal gebruiken bij dans en performances of je kunnen vangen in een verhaal. Makers vragen we om zich te verhouden tot de locatie en het thema. Ook vragen we makers een visie op het publiek dat zij aanspreken.

Thema Uit de Maat

Het festival richt zich in eerste instantie op werk van Nederlandse en Vlaamse gezelschappen en theatermakers, choreografen of componisten. Karavaan presenteert werk van gerenommeerde gezelschappen en makers, maar in even grote mate van jong talent. Van kortere voorstellingen in het festivalhart (Tentjestheater) tot avondvullende programma’s op locatie (Locatietheater). Afgelopen jaren waren de thema’s Local–Global (2016), De Nieuwe Wereld (2017), Open Mind (2018), Eigen Grond (2019), Groeizucht (2020 – afgelast vanwege covid),  It’s up to you (2021), Maakbaarheid (2022) en Groeiende Contrasten (2023).

Het thema voor seizoen 2024 is Uit de Maat.
We leven in een tijd van veel onzekerheid. Het woord crisis is een dagelijkse realiteit en blijkt zich in heel veel verschillende hoedanigheden te kunnen uiten. Voor het eerst hebben we geen helder toekomstbeeld meer en brengen grenzen aan groei en de verbondenheid met de rest van de wereld steeds meer twijfel. We zijn uit de maat geraakt. Niet plotseling natuurlijk, en hier in Nederland bevinden we ons ook een beetje in het oog van de orkaan. Dat geeft ons tevens de mogelijkheid om in beweging te komen.

In het festival zoeken we hoopvol naar manieren en de moed om uit de maat te lopen. Zoekend naar een ander ritme, naar dezelfde verlangens. Met de kracht van zachtheid, openheid en bovenal verbeelding jagen we betekenisvolle ontmoetingen na. Vanuit de gedachte dat mensen elkaar nodig hebben om nieuwe wegen in te slaan. Tegen de individualistische trend, polarisatie en eendimensionale berichten van algoritmes in.

We weten niet wat de toekomst brengt, maar we kunnen wel proberen haar vorm te geven. Een toekomst waarin er ruimte is voor kleurige meerstemmigheid: welke wijsheid brengen ouderen voor de toekomst in een tijd van vergrijzing? Wat is de rol van de boerin voor de toekomst van de landbouw en haar gezin? Hoe kunnen minderheidgroepen naar voren treden om ogen te openen én te verbinden? Wat betekenen jongvolwassenen voor de groeiende stad en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan? Wat is de kracht van vrouwen bij het doorbreken van conventies? Hoe houden stad en platteland elkaar in evenwicht? Laat ons uit de maat lopen om een nieuw evenwicht te zoeken.

We maken een programma door dit thema vanuit allerlei perspectieven en vanuit allerlei domeinen te benaderen. We werken daarbij samen met maatschappelijke partners (uit diverse sectoren: bijv. agrarisch, sociaal, milieu, zorg, wonen, welzijn, GGZ, voedsel, water) en maken een contextprogramma om zo publiek een totaalbeleving te geven. We veroorzaken graag beweging in dit stukje Nederland, een stukje dat Holland in het klein is. Kunstenaars uit alle disciplines vinden bij Karavaan een no-nonsens publiek en de meest uiteenlopende inspirerende plekken. Samen vertellen we een verhaal over deze omgeving, laten we een glimp zien van mogelijke oplossingen, delen we oprecht gedachtes en meningen en verleiden we publiek om zich te verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.

Jouw werk op Karavaan?

Denk je dat jouw werk past bij Karavaan? Stuur dan een mail met een beschrijving van je project, je visie op het werken op locatie én op publiek, vergezeld van CV en links naar beeldmateriaal naar info@karavaan.nl. Let op: we programmeren geen voorstellingen die in de zaal spelen/voor de zaal gemaakt zijn.

Ben je een jonge maker en heb je een act, een korte voorstelling die in een tentje gespeeld kan worden, heb je een bijzondere workshop, maak je een interactieve installatie o.i.d. waarvan je denkt dat het bijdraagt aan het festivalhart, ook dan kun je een mail sturen naar info@karavaan.nl.

Maak je werk voor de hele familie? Kijk dan ook op Grazende Zwaan, het festival dat we in de Haarlemmermeer ontwikkelen in en rondom een monumentale boerderij. Voorwaarden voor voorstellingen voor Grazende Zwaan zijn: het speelt buiten op locatie en is voor de hele familie.

Volg ons op social media!

Winkelwagen