Privacy Policy

PRIVACY & COOKIE STATEMENT KARAVAAN

Stichting Karavaan Exceptionel wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Stichting Karavaan Exceptionel verwerkt persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG).

Stichting Karavaan Exceptionel gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, nieuwsbrief, flyers of (post)mailings naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van Stichting Karavaan Exceptionel.
e. het verbeteren van de website.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT KARAVAAN?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboorte-datum, geslacht, rekeningnummer, gekochte toegangsbewijzen.

Incidenteel worden er in bij voorstellingen en activiteiten foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Karavaan Exceptionel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Karavaan Exceptionel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken op deze manier met de volgende bedrijven:
Voordemensen.nl: Ticketing-systeem
Teamleader: CRM-systeem
Kobalt Internet: Website-beheerder karavaan.nl
Google (Analytics): Voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)
Mailchimp: Onze tool voor mailings
Facebook: Voor advertentie-campagnes
Dropbox en Google Drive: Voor het opslaan van data
Buro Zaken: Voor onze administratie
Mollie: Financiële afhandeling ticketing

BEVEILIGING
Stichting Karavaan Exceptionel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@karavaan.nl.

Jouw gegevens aanpassen?
Inzage in gegevens, of afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen over het privacybeleid? Wanneer iemand vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, zich wil afmelden voor de nieuwsbrief, flyers of (post)mailings, of andere vragen heeft over het privacybeleid van Stichting Karavaan Exceptionel, dan kan er contact opgenomen worden via info@karavaan.nl of op 06-23111715.

Gebruikt Karavaan Cookies?
Ja, de verwerkers van Stichting Karavaan Exceptionel plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:
– Het opslaan van basisinformatie en het winkelmandje: Stichting Karavaan Exceptionel maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan Stichting Karavaan Exceptionel ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basisinformatie niet telkens ingevoerd moet worden en dat de inhoud van het winkelmandje behouden blijft.
– Onze dienstverlening en website optimaliseren. Stichting Karavaan Exceptionel gebruikt anonieme ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan Stichting Karavaan Exceptionel deze Privacy Policy wijzigen?
Ja, Stichting Karavaan Exceptionel behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Volg ons op social media!

Winkelwagen