MUZIKALE DOCUFICTIE OVER VOORMALIGE GOUDZOEKERSSTAD

Foto: Moon Saris

Theaterkrant 9-08-2021, Muziektheatercollectief KASSETT traceert in Ballade van Bodie de geschiedenis van een Amerikaanse spookstad, die zijn hoogtijdagen aan een gold rush te danken had. De monologen van historische personages blijven echter te fragmentarisch om te beklijven.


De Verenigde Staten telt een groot aantal spookstadjes: nederzettingen waar ooit veel bedrijvigheid was, maar waar uiteindelijk iedereen vertrok. Vaak gaat het om plaatsen die volledig van het mijnen van goud afhankelijk waren, gesticht in de dagen van het Wilde Westen, en verlaten als de mijn opdroogde of omdat de economische kansen elders groter waren. Eén van die stadjes is Bodie in Californië, dat inmiddels tot historisch park is uitgeroepen.

Gefascineerd door de geschiedenis van de voormalige goudzoekersstad schreef toneelauteur en regisseur Frank Siera een tekst die vier historische figuren als uitgangspunt neemt: de Afrikaans-Amerikaanse mijneigenaar Billy O’Hara (Uriah Havertong), ruwe-bolster-blanke-pit-sekswerker Rosa May (Oukje den Hollander), gehaaide casino-eigenaar Madame Mustache (Ella Kamerbeek) en Martin Gianettoni (Sweder de Sitter), beheerder van de inmiddels uitgestorven stad. De personages ontmoeten elkaar nooit, maar vertellen ieder hun eigen verhaal, waarbij Gianettoni als een soort gids door de geschiedenis fungeert.

De voorstelling speelt in een oude drukkerij in het centrum van Alkmaar, waar de makers van muziektheatercollectief KASSETT met een uitgekiend lichtplan van Tim van’t Hof en Wout Panis overtuigend de stoffige sfeer van een frontier town weten te recreëren. Het publiek zit op stoelen verspreid door de ruimte – de lege stoelen worden door de acteurs neergelegd naarmate Bodie steeds verder teloor gaat. In het midden torenen drie muzikanten op een stapel stoelen, een mooie verwijzing naar de aard van een stadje dat door mensenhanden uit de grond is opgetrokken, maar altijd een precaire constructie blijft.

De interactie tussen de muzikanten en de acteurs is de sterkste troef van Ballade van Bodie. De sterke country-and-westerncomposities van Rutger Martens doen meer om de gemeenschap van Bodie voelbaar te maken dan de individuele verhalen alleen kunnen, waarbij vooral de fenomenale Emmy Storms op viool het geheel leven inblaast. Op het ritme van de muziek voel je het dagelijkse leven van mijnwerkers, saloongasten, gokkers, sekswerkers en kooplui.

Toch schort er iets, en dat zit hem vooral in Siera’s tekst en regie. De levensverhalen focussen te veel op plot en te weinig op karakterontwikkeling, waardoor de personages op psychologisch vlak relatief eendimensionaal blijven. De boog die de karakters wel maken is vaak schematisch of te sentimenteel: Rosa May die vanuit een harde zakelijke instelling langzaam toch menslievendheid aan de dag legt (en zo het ‘hoertje met het gouden hart’ wordt dat ze continu ontkent te zijn), Billy O’Hara die met een tot het laatste moment uitgestelde anekdote over zijn verleden nog diepte moet krijgen. Het ergst is Madame Mustache, die in Siera’s versie door de man wordt verslagen met wie ze in de historische overlevering definitief afrekende, en zo een nogal ongeloofwaardige reden voor haar zelfmoord in de schoenen krijgt geschoven.

Bovendien rijdt het feit dat de personages elkaar nooit ontmoeten het drama ook in de wielen. De keuze past wel bij het gegeven van eenzaamheid dat de makers centraal wilden zetten, maar de fragmentarische aanpak houdt het spel ook enigszins inert; door nooit de confrontatie met elkaar aan te mogen gaan, ontstaat er geen vuurwerk tussen de acteurs, wat de voorstelling enorm ten goede zou zijn gekomen. Hoewel de uitstekende muziek Ballade van Bodie van een hartslag voorziet, blijft het theater daar nogal bij achter.

Lees artikel op Theaterkrant

Recent nieuws

KARAVAAN FESTIVAL MAAKTE IMPACT MET SPRAAKMAKEND PROGRAMMA

Karavaan Festival bracht tien dagen lang opzienbarend locatietheater in regio Groot Alkmaar rond het thema Groeiende Contrasten. Publiek liet zich in groten getale verleiden tot voorstellingen op het platteland, in de stad en in de duinen om daarna met elkaar in discussie te gaan. Het festivalhart in het Victoriepark was goedbezocht ondanks de soms ijzige wind. Karavaan ontving burgemeesters en politici, boeren en burgers, jong en oud, rijk en arm, links en rechts. Het theaterfestival beleefde een succesvolle editie met ruim 28.000 bezoekers.

Lees verder
Keith Montgomery

GESLAAGDE OPENING VOOR KARAVAAN FESTIVAL EN YES IN MY BACKYARD – NOG T/M 29 MEI

ALKMAAR - Een groot publiek verzamelde zich op 17 verschillende locaties in de regio Alkmaar én in het bomvolle festivalhart voor de opening van KARAVAAN FESTIVAL en YES IN MY BACKYARD. In de speeches van burgemeester Schouten van Alkmaar en burgemeester Voskuil van Bergen werd de maatschappelijke en landschappelijke rol van Karavaan in de stad en de regio bezongen.

Lees verder
Moon Saris

BOERENSCHUREN VOL THEATER: KARAVAAN BRENGT VOORSTELLINGEN OVER ACTUELE BOERENTHEMA’S IN DE SCHERMER

Afgelopen vrijdagavond trapte Karavaan af bij biologische boerderij Natuurlijk Genoegen met de eerste locatievoorstelling van Karavaan Festival: BOER BEN IK!

Lees verder

Volg ons op social media!