Mozes

Bijbelverhaal actueel gemaakt

Foto: Paul Hoes

Contextprogramma

|

Toneel

In deze nog steeds actuele solo buigt Helmert Woudenberg zich over het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het verhaal van een volk dat de onmogelijkheid ondervindt om, vanwege dood, verderf en onderdrukking, in het land van herkomst te blijven en wegtrekt om een land te vinden waar weer leven en een toekomst wacht.


Mozes

Het bijbelverhaal werpt een verhelderend licht op een dergelijke dramatische en hoogst noodzakelijke volksverhuizing. Het is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid en hoop en heeft een sterke resonantie met de huidige vluchtelingenproblematiek.

 

 

Project Geestdrift

Mozes is onderdeel van Project Geestdrift: theatrale reuring op ongewone plekken. Een theater-serie in de Doopsgezinde vermaningen in Noord-Holland. Een cocreatie van Karavaan met de doopsgezinde kerkjes. Een contextprogramma is onderdeel van je avond.

Credits

Spel en tekst: Helmert Woudenberg
Onderdeel van

Volg ons op social media!

Neem iemand mee!