Karavaan onderzocht de identiteit en de toekomst van Hoorn

Wensen en dromen over de stad aan wethouder Ben Tap aangeboden. Tekenaars Sketch legden verlangens bewoners vast. Een weekend lang werden tijdens Karavaan de wensen van Horinezen en Hoornaars vastgelegd door de tekenaars van SKETCH, in de monumentale installatie op de kop van het Oostereiland. Wat mist u? was de kernvraag die gesteld werd. Vandaag bood kunstenaar en veroorzaker Lucas De Man de tekeningen die door bewoners van Hoorn zijn gemaakt aan aan wethouder Ben Tap, opdat deze verzameling toekomstvisies daadwerkelijk door het gemeentebestuur gehoord en gezien worden.


Sketch

Sketch

Hoorn - presentatie Sketch - Bart Grietens-1klLucas De Man destilleerde uit de verzameling tekeningen met ideeën over Hoorn de meest prangende conclusies.

Jongeren van tussen de 15 en 18 bijvoorbeeld hebben in Hoorn niets te doen. Ze mogen nergens naar binnen waar alcohol wordt geschonken en de aangewezen hangplekken vinden ze maar niets.

Bewoners uiten hun ongenoegen over het platte toerisme, dat vooral zichtbaar is in de dominatie van de witte vloot over de bruine vloot. Bovendien consumeert de toerist die een all-inclusive reisje heeft geboekt heel weinig in de stad zelf. Men is bezorgd dat Hoorn een tweede Volendam wordt.

Dan het water, daarover zijn heel veel tekeningen verschenen. De oudere generatie associeert het water met hard werken, vissers die soms dood op zee bleven. Het werk op en met het water, de angst voor het water, het bedwingen van het water voert bij ouderen de boventoon. Terwijl de jonge generatie allerlei inventieve (en soms bizarre) ideëen aanvoert om het water recreatief, sociaal en/of commercieel in te zetten voor de stad.

Een verrassende en verontrustende conclusie die getrokken kan worden uit de verzameling, en iets wat de gemeente zich van Lucas mag aantrekken is dat jonge mensen van een andere afkomst discriminatie ervaren in Hoorn. Ze worden nagekeken en aangesproken op hun afkomst. Ze voelen zich minder gewaardeerd en achtergesteld.

Dan is er ook nog een belangrijke groep tevreden met hoe alles nu is. Zij willen vooral de rust behouden, weinig auto’s in de stad, geen toestanden. Het is de oudere generatie, geboren en getogen in Hoorn, een grote groep die nu veel invloed en geld heeft.

Lucas De Man: “De grote uitdaging voor Hoorn is ervoor te zorgen dat de stad zich voorbereid op een toekomst waarin creativiteit, sociale en culturele samenwerkingsverbanden, duurzaamheid én authenticiteit c.q. het historisch besef hand in hand gaan, zodat Hoorn kan vernieuwen en tegelijkertijd zichzelf kan blijven. Hoorn moet zichzelf ervoor behoeden om te veranderen in een luxe museumstad met plat toerisme, waarbinnen geen plek meer is voor verandering of beweging, maar haar historische kwaliteiten, de input van buiten en haar ligging aan het water inzetten als gereedschap voor vernieuwing.”

Wethouder Ben Tap onderschrijft de meeste van de conclusies en belooft er actief mee om te gaan. “Over veel van de onderwerpen wordt al gesproken binnen het bestuur, dus dat is goed nieuws.”

De tekeningen gaan mee naar zijn kantoor en zullen gebruikt worden als input bij het bepalen van beleid voor de toekomst van Hoorn.

Debat ‘We zijn waar we wonen’

Eerder is tijdens het Karavaan-debat ook al gesproken over de uitdagingen waar Hoorn vandaag de dag én in de toekomst mee te maken heeft. Aan tafel zaten onder meer stadslaboratorium De Zwarte Olifant, Arnoud Ruiter (Oranje Buiten, strandpaviljoen aan het IJsselmeer), wethouder Ben Tap en Evert Verhagen van Creative Cities.

Belangrijke uitdaging: Wil de stad haar jeugd behouden dan zal volgens de aanwezigen niet alleen in infrastructuur geïnvesteerd moeten worden, maar vooral gefocused moeten worden op onder meer goede woningen in de binnenstad, hoger onderwijs en veiligheid. Daarnaast is het van groot belang dat creatieve ondernemers zich kunnen vestigen en ontwikkelen en dat de stad als smart city gebruik maakt van de nieuwe technologiën. Ook belangrijk is dat er gratis openbare ruimte voor jongeren wordt gecreëerd en dat kunst en alternatieve cultuur zich vrijer kan ontwikkelen in Hoorn. Het stimulere n van diversiteit en vestigingsmogelijkheden voor mensen van buiten is van levensbelang voor de vernieuwing en de ontwikkeling van de stad.

Stamtafel NH Peilt

Bernd de Boer van RTVNH NH Peilt was afgelopen vrijdag in de binnenstad van Hoorn en vroeg daar aan het winkelend publiek wat de leefbaarheid van de stad het meest in gevaar brengt. Met stip op nummer één werd de leegstand van de winkels genoemd.

Aan de stamtafel waren onder meer enkele jonge ondernemers aangeschoven. Door hen werd het stimuleren van pand-eigenaren om pop-up winkels te huisvesten, het vergemakkelijken van het starten van een onderneming in de stad en beleid voeren op diversiteit en authenticiteit als mogelijke kansen voor een oplossing voor dit probleem genoemd. Naast leegstand werd door het pulbliek (kleine)criminaliteit en het parkeerbeleid genoemd als zaken die de leefbaarheid ten slechte keren.

Recent nieuws

Keith Montgomery

GESLAAGDE OPENING VOOR KARAVAAN FESTIVAL EN YES IN MY BACKYARD – NOG T/M 29 MEI

ALKMAAR - Een groot publiek verzamelde zich op 17 verschillende locaties in de regio Alkmaar én in het bomvolle festivalhart voor de opening van KARAVAAN FESTIVAL en YES IN MY BACKYARD. In de speeches van burgemeester Schouten van Alkmaar en burgemeester Voskuil van Bergen werd de maatschappelijke en landschappelijke rol van Karavaan in de stad en de regio bezongen.

Lees verder
Moon Saris

BOERENSCHUREN VOL THEATER: KARAVAAN BRENGT VOORSTELLINGEN OVER ACTUELE BOERENTHEMA’S IN DE SCHERMER

Afgelopen vrijdagavond trapte Karavaan af bij biologische boerderij Natuurlijk Genoegen met de eerste locatievoorstelling van Karavaan Festival: BOER BEN IK!

Lees verder

BACKSTAGE BIJ: DE LAATSTE BOOM

Derdejaars studenten van ArtEZ Muziektheater maken een apocalyptisch-satirische muziektheater voorstelling over de verre, verre toekomst van de mensheid op Landgoed Ter Coulster. Een landgoed dat al 600 jaar bestaat. Wij mochten bij de repetities aanwezig zijn.

Lees verder

Volg ons op social media!